آیتی پیام
آیتی پیام

آیتی پیام با هدف معرفی برترین شرکتها و موسسات فعال در زمینه فروش تجهیزات و خدمات حوزه آیتی کشور دربهمن سال ۱۳۹۸ تاسیس شد.

آیتی پیام به کابران کمک می کند امکان دسترسی آسان و سریع به فروشگاههای مورد نیاز خود را داشته باشند وبهترین انتخواب را انجام دهند.